Kontakt

Vi har under åren fått ett omfattande nätverk av specialister, exempelvis:
Knut Svedjetun (stenvalvsbroar)
Lars Almquist, LA-bygg AB (sten och historiska byggnadsverk) /www.labygg.se/
Sölve Johansson, Byggkonsult Sölve Johansson AB (murverk, puts o fasadrenovering, kulturbyggnader) /www.bksjab.se/
Sven Kroon, Sv.Broinspektion AB (broinspektion)
Hans Axelsson, Anläggn-konsult AB (entreprenadjuridik)
Torgny Nilsson i Luleå (grundläggning, erosion)

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om våra tjänster. Vi skickar gärna över fler referensjobb och exempel per e-post. Det går även bra att kontakta  Amphi-tech, som utför besiktning, underhåll och utredning av dricksvattenreservoarer och andra vattenbyggnader.

Mark & Marin AB
Jonas Pehrson
Stora Bergsgatan 6
696 30 Askersund
Mobil 070-726 36 92
info@mark-marin.se
Amphi-tech AB
Metallvägen 3
694 60 Åsbro
Telefon 0582-68 68 90
www.amphi-tech.se
info@amphi-tech.se

Amphi-tech