Kajer & Strandmurar

Pålar under plattformskajer, anfrätt stålspont och sönderbrutna kistor under gravitationskajer är vanliga skador i större hamnanläggningar. Erosion kring grundläggningsnivån, uttryckning av mursten pga rotexpansion är skador som ofta förekommer på kall-och bruksmurar.

En noggrann inspektion och skadeutredning är grunden för en optimal reparation.
Några projekt

Strandmur Gåsören
Gåsören, fyrplats och nödhamn, Skellefteå.
Yttre delen på pirarmen kollapsade år 2004.
Skade- och kostnadsutredning för rivning och återuppbyggnad utfördes till SFV.

 

Strandmur Göteborg
Göteborg.
Utredning och statusbedömning för samtliga kajer inom Göteborgs hamnförvaltning. Arbetet utfördes som ”second opinion” i samarbete med Sven Kroon, SV. Broinspektion under åren 2004 – 2007.

 

Strandmur Vadstena
Vadstena, strandmurar.
Anbuds-, bygghandlingar och byggledning för ombyggnader av kall- och bruksmurar kring slottet och längs stadens stränder.
Bilderna visar ombyggnad mur inom kv. Örtagården år 2013 på uppdrag av SFV.

 

Strandmur Norrkoping
Hamn och strandmurar i Norrköping.
Flera projekt med början 1997 som innefattat inspektion, projektering för ombyggnad och förstärkning strandmurar och broar. På senare år i samarbete med Sven Kroon.