Historiska anläggningar

Vid restaurering ställs ofta önskemål på återskapande med tidigare använt  byggnadssätt och material. Tillvägagångssättet skall vägas mot gällande arbetsskydd, beständigare/ modernt material och kostnader. Ett tidigare misstag i konstruktionen skall inte upprepas. För upphandlingen krävs för denna typ av anläggning speciell noggrann förundersökning och genomtänkta bygghandlingar.
Några projekt

Vadstena Vallgrav
Vadstena slott
Ombyggnad och reparation av strandkonstruktionerna har under åren utförts på murarna kring vallgraven. Första utrednings- och projketeringsuppdraget utfördes åt Vadstena stad 1987. Numera är der Statens fastighetsverk som förvaltar anläggningarna.

 

Stenvalvsbro Motala
Gamla Strömbron i Motala.
En av de älsta och anrikaste broarna uppförd år 1787. Utredning och bygghandlingar till förstärkning av mellanstöd, år 1989

 

Länsresidenset i Härnösand
Länsresidenset i Härnösand.
Bygghandlingar till förstärkning och rekonstruktion av grund- och stödmurar, år 1998.

 

Stenvalvsbro Vadstena
Stenvalvsbron till Vadstena slott.
Utredning, projektering och teknisk rådgivning under entreprenadarbetena 2008- 2009

 

Örebro slott
Örebro slott.
Projektering och byggledning för utrivning av äldre civilförsvarsarkiv och därefter uppbyggnad av slottsmuseum. Utredning av grundförhållanden, inspektion och bärigetsbedömningar för valvbroarna. 1999 – 2001

 

Salsta slott
Salsta slott.
Utredning av befintliga vatten-, avlopps- och värmesystem och alternativ till nya anläggningar. Bygghandlingar för ledningar och pumpstationer. 2006 – 2008

 

Borghamn
Borghamns hamn
Projektledare och teknisk konsult under reparation och förstärkning av hamnanläggningen. Entreprenör: West Coast Offshore AB.

 

Vagersta
Stenbro vid Vagersta utanför Askersund
Projektering och byggledning i samverkan med Amphi-tech, år 2014. Entreprenör: Adriansson Schakt & Transport AB.
Arbetet har ansetts intressant och ingår som ett kapitel i ”Handbok i kallmurning” framtagen genom Göteborgs Universitet, Hantverkslaboratoriet i Mariestad. Handboken är författad av Joakim Lilja och är ett utmärkt dokument kring stenmursverk som kan laddas ned som PDF på Hantverkslaboratoriets hemsida Länken: http://hdl.handle.net/2077/40137