Broar

Våra arbeten omfattar broar uppbyggda av sten och betong med tryckta valvkonstruktioner eller armerade balk- och ramkonstruktioner. Inspektionerna under vattnet innefattar grundläggning och påverkan av erosion.

Några objekt vi arbetat med

Tosteröbron
Tosteröbron i Strängnäs.

Anslagsstödet till svängspannet påseglat år 1998. På uppdrag av Vägverket utförde vi kartläggning av skadorna, geoteknisk undersökning  och byggkontroll för återuppbyggnaden. Av andra orsaker fanns ett behov av reparation på flera av brons 13 stöd i vatten. Vi upprättade bygghandlingar och ansvarade för byggledningen till reparation av referensstöd. Bilden till höger visar kärnborrning genom en bropelare med en höjd på 15 meter.

 

Pålsundsbron
Pålsundsbron vid Vaxholm.
Plattorna var grundlagda på fristående pålar, en del 12m över bottennivån. Skadorna var omfattande och vi konstruerade temporära förstärkningar av 10 stöd år 1997. Bron är numera ersatt.

 

Singöbron
Singöbron.

Inspektion, projektering och byggledning för reparation av konstruktionerna under vattnet år 2000.

 

Rörbroar
Rörbroar.
Rostanfrätt stålkonstruktion. Upprättande av anbuds-bygghandlingar för infodring med betong av 2 st rörbroar under E4/E20 vid Barkaby år 2005.

 

Botniabanan Umeälven
Botiabanan, bro över Umeälven.
Byggkontroll i januari 2009.

 

Bro Finspång

Bro Finspång
Stenvalvsbro, Finspång.
Utglidet vederlag och valvangfang. Bron avstängdes under reparationen och ersatter av en tillfällig krigsbro. Utredning, projktering och byggledning år 2012. Entreprenör var Holst AB. Krigsbron är 32m och kan hyras av Tekniska Verken i Finspång.

 

Lillö Kristianstad
Lillö, Kristianstad
Bro av stålfackverk på pelare och pålplattor som skall repareras. Utredning och projektering utförs i samarbete med Lars Ampqvist, LA-bygg AB på uppdrag av Statens fastighetsverk