• Historiska anläggningar
  • Konstruktion – brygga Askersund
  • Brodykare

Vi erbjuder konsulttjänster genom hela byggprocessen

  • Teknisk inspektion och statusbedömning
  • Skadediagnostisering och åtgärdsförslag med kostnadsanalys
  • Ritningar/byggbeskrivning och fullständigt förfrågningsunderlag
  • Byggledning/kontroll samt slutbesiktningar

Mark & Marin AB – Hammarsbron

Välkommen till Mark & Marin AB

Samlad erfarenhet från över 500 inspektioner och skadeutredningar ligger som grund vid våra projekteringar.
Vi använder modern teknik såsom mekaniserad inspektion med ROV (undervattensrobotar), sonarer, tjockleks- och fuktmätare och värmekameror.
Vi erbjuder lång erfarenhet och utbildning för skadedetektering och val av lämpliga reparationsmetoder.
Vi är godkända av Trafikverket för broinspektion.

Mark & Marin, väg- o vattenbyggnadsingenjörer AB, bildades år 1983 med specialicering mot vattenbyggnader.

Välkommen att kontakta oss!